Contekton Arkitekter, Hedström & Taube och KMP Konsult ansluter till teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad

2021-11-22

Vänersborgbaserade Contekton Arkitekter Fyrstad AB samt Stockholmsbaserade Hedström & Taube och KMP Konsult AB har den 23 juni anslutit sig till den nybildade teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB. Genom tilläggsförvärven stärks gruppen kompetensmässigt och geografiskt och växer till nästan en kvarts miljard kronor i omsättning. Bolagens nyckelpersoner blir delägare i XPartners-koncernen och fortsätter att leda det operativa arbetet i respektive bolag under eget varumärke. Bakom XPartners-koncernen står kapitalplaceringsbolaget Evolver Equity.

De tre affärerna följer tätt på Evolvers investering i Värnamobaserade Bsv arkitekter & ingenjörer AB den 30 april, en affär som utgjorde startskottet för planen att bygga en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsaktör med fokus på hållbarheten i den byggda miljön genom förvärv av lokalt ledande akitekt- och teknikkonsultbolag. Med en sammantagen proforma omsättning om 235 miljoner kronor, 170 anställda, ett brett kunderbjudande och driftställen på tolv orter i södra, västra och östra mellersta Sverige utgör bolagen en solid plattform för fortsatt förvärvad och organisk tillväxt.

XPartners affärsmodell bygger på grundfilosofin om ”det lilla stora bolaget” och värdeskapande genom samverkan och intraprenörskap, där varje bolag bevarar sin identitet men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten och stödet av en gemensam serviceorganisation ger inom bl a personalutveckling och finansiell förvaltning.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, gläds åt affärerna: ”KMP, Contekton och Hedström & Taube är alla etablerade, högpresterande bolag med ett värderingsdrivet ledarskap och ett hållbarhetsengagemang som rimmar med det vi är besjälade av inom XPartners. Vi har fått en flygande start och har etablerat en fin grund för fortsatt expansion. Genom samverkan drar vi nytta av vår samlade kunskap för att möta kundernas behov och fortsätter att växa, individuellt och som grupp.”
”Evolver tycker det är viktigt att investera i en hållbar byggd miljö. Marknaden för teknikkonsulttjänster möter en stor efterfrågan driven av urbaniseringen, digitaliseringen och hållbarhetsomställningen. Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen fortsätta att utveckla XPartners geografiskt och disciplinärt och är övertygade om att bolaget kommer att spela en framträdande roll i hållbarhetsomställningen. Vi är inspirerade och stolta över att få vara med och bidra till den utvecklingen”, 
säger Peter Lindström, XPartners styrelseordförande och Partner hos Evolver.

För ytterligare information vänligen kontakta:
• Olle Bertfelt, Koncernchef, XPartners, tel. +46 70 645 50 50
• Peter Lindström, Partner Evolver Equity, tel +358 457 344 22 84
• Anders Patriksson/Peter Bergmann, Contekton, tel. +46 70 826 87 04/70 826 87 02
• Jonas Rondin, VD, Hedström & Taube, tel. +46 70 641 11 57
• Magnus Johansson KMP Konsult, tel. +46 70 090 48 56
• Johnny Grauengaard, VD Bsv, tel. +46 703 42 48 88

Om KMP Konsult
KMP Konsult AB, grundat 1999, levererar kontroll-, mätnings- och projektledningstjänster med tyngdpunkt på omgivande miljöpåverkan i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Bolaget verkar rikstäckande utgående från Stockholm och Örebro, har drygt 20 anställda och omsatte 2020 ca 38 mkr med god lönsamhet.
www.kmpkonsult.se

Om Hedström & Taube
Hedström & Taube-gruppen, grundad 1996, erbjuder alla typer av projektledning inom bygg. Bolaget är verksamt i Stockholm och Uppsala, har ca 30 anställda och omsatte 2020 ca 56 mkr med god lönsamhet.
www.htprojekt.se

Om Contekton Arkitekter
Contekton Arkitekter Fyrstad AB, grundat i mitten av 1970-talet i Vänersborg, erbjuder kvalificerade tjänster inom alla typer av arkitektuppdrag, har ca 25 medarbetare och omsatte 2020 ca 31 mkr med god lönsamhet.
www.contekton.com

Om bsv arkitekter & ingenjörer
Bsv Arkitekter & Ingenjörer AB, grundat 1969, är ett arkitekt- och teknikkonsultföretag med fokus på miljö och samhällsbyggnad. Bolaget finns på åtta orter i södra och mellersta Sverige med huvudkontor i Värnamo, har ca 95 anställda och omsatte 2020 ca 111 mkr med god lönsamhet.
www.bsv.se

Om XPartners
XPartners är en ny teknikkonsultkoncern inom samhällsbyggnadssektorn. Koncernen är en samverkansplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för att skapa ett mer hållbart samhälle. X:et i XPartners är en symbol för samarbetet som genomsyrar koncernen. Med ”X:et som forum” adderar Xpartner-bolagen bredd, kunskap och kompetens till sina kunderbjudande, vilket är särskilt viktigt för att möta de globala miljö- och hållbarhets-utmaningarna.

Om Evolver Equity
Evolver är ett investeringsbolag specialiserat på buyout-investeringar i små- och medelstora nordiska bolag. Evolver hjälper ägarledda bolag att realisera sin potential genom att tillföra kunskap, verktyg och kapital för expansion och hållbart värdeskapande. Sedan 2009 har Evolver genomfört ett 30-tal företagstransaktioner. Evolver är en hos Finansinspektionen i Finland registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder och medlem i Finlands riskkapitalförening.
www.evolverequity.com

Pressmeddelande 2021-06-23