VI ACCELERERAR UTVÄXLING

Vi är en samverkansplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Projektkompaniet
Theta Engineering AB

Vi är det stora
lilla bolaget

Genom vår samverkan i kombination med bred+djup kunskap och erfarenhet kan vi effektivt utveckla lösningar i världsklass – för framtiden.

VI BYGGER FÖRÄNDRING
– FÖR ALLA

Vår perspektivtäthet är vår styrka och den kommer från vår genomgående mångfaldsfokus. Vår internationella kultur möjliggör för gruppens team att kunna arbeta med komplexa projekt med en bestående positiv inverkan.

HÅLLBART NATURLIGTVIS

För oss handlar hållbar samhällsutveckling ett samhälle som tar hand om både människans och naturens behov. Den innebär att vi alltid har ett holistiskt och långsiktigt perspektiv genom hela processen, där vi säkerställer att vi tar hand om både människors behov såväl som planetens.

Vår värdegrund

Vi gör det lilla stort

Vi är pragmatiska och jordnära och vi värderar relationer som ger oss ett stort nätverk av likasinnade.

Vi jobbar tillsamans

Vi respekterar varandra och vi lyssnar och använder varandras styrkor för att skapa värde.

VI DRIVER FÖRÄNDRING

Vi älskar nya ideér, vi anpassar oss snabbare än andra och vi jobbar proaktivt med syfte och glädje.

VI GILLAR OLIKA

Vi mot en bredd av olika typer av företag och människor där vi värdesätter olika typer av perspektiv och bakgrunder.