Våra projekt

Tillsammans skapar vi faktisk förändring, här är ett axplock av projekt vi är stolta över.

T-BANAN
STOCKHOLM

I samband med ökad befolkningstillväxt ställs krav på fler bostäder och bättre kommunikationsalternativ inom region Stockholm. Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana bygger tre mil nya spår och 18 stationer. KMP Konsult har fått i uppdrag att utföra kontroller för omgivningspåverkan. Uppdragets omfattning avser – besiktning av fastigheter och anläggningar, vibrations-, stomljuds- och bullermätningar.

Läs mer

Glashallen
Malmö C

Projektet genomfördes för att anpassa Malmö Centralstation till den nya citytunneln i Malmö. För att sammanlänka den nya underjordiska station (Malmö C Nedre) med den befintliga centralstationen har ett nytt ”kommunikationsstråk” byggts i form av en Glashall. Även den befintliga banhallen renoverades och försågs med nya servicefunktioner.

Läs mer

Magasin X
Uppsala

Magasin X i centrala Uppsala är Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Med skyhöga hållbarhetsmål löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa tekniska system för energiförsörjning och noggranna materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter. Vi har tillsammans med Vasakronan skapat de bästa möjliga förutsättningarna för att möta högt ställda hållbarhetskrav från dagens och framtidens hyresgäster, och arbetet är ett typexempel på innovation i samverkan.

Läs mer