Glashallen
Malmö C

Projektet genomfördes för att anpassa Malmö Centralstation till den nya citytunneln i Malmö. För att sammanlänka den nya underjordiska station (Malmö C Nedre) med den befintliga centralstationen har ett nytt ”kommunikationsstråk” byggts i form av en Glashall. Även den befintliga banhallen renoverades och försågs med nya servicefunktioner. Ett nytt parkeringshus för ca 450 bilar (med tillhörande kontorsutrymmen) anordnades på citytunnelns tak tillsammans med en angöringsplats för bilar, taxi och cyklar. I den befintliga centralstationen byggdes en ny ”matdestination” i form av en saluhall.

Den största utmaningen med projektet har varit att bygga om och till en tågstation som i stort sett är i full drift.

Hedström & Taube har bidragit med projektledning genom hela projektet; från tidig planering till färdigt projekt.

Ort: Malmö
Byggherre: Jernhusen
Totalentreprenör: NCC
Omfattning: Entreprenadkostnad ca 370 Mkr.
Projekttid: 2008-2011
Mer information:
Läs mer här