SÅ HÄR JOBBAR VI HÅLLBART

De globala målen och vårt bidrag till samhället

Genom vårt samarbete i Xbase som är vår interna samverkansplattform, kan vi tillsammans utveckla vår kompetens och tjänster inom hållbarhet, och därmed bidra till en samhällsutveckling som är hållbar naturligtvis. Vi delar också med oss av våra kunskaper genom att delta och varamedlemmar i SGBC, samt UN Global compact. Nedan är en beskrivning över några av våra fokusområden kopplat till de globala målen, och hur vi påverkar vårt samhälle.

Genom vårt interna samarbete med flera olika bolag, och med olika perspektiv och bakgrund, kan vi tillsammans lyfta vikten av hållbarhet och influera fler inom branchen. Detta skapar en större förståelse över vilka utmaningar som vi har, och tillsammans hitta och utveckla lösningar som fungerar. Klimatfrågan är ett grupparbete, och vi gör det tillsammans!

Vi gör
det lilla
stort

För hållbara städer
och attraktiva
bostadsområden

Vår samverkan mellan bolagen och vårt nätverk ger oss rätt förutsättningar att utveckla framtidens samhälle.

För en klimat- och
Resurseffektiv
verksamhet

Klimatfrågan är ett grupparbete, styrkan ligger i att göra detta tillsammans.

Vi
jobbar
tillsammans

Vi
driver
förändring

För ett mer
resilient
samhälle

Vi välkommnar nya idéer inom de globala målen och anpassar oss för att möta kravbilden inom respektive mål. Tillsammans kan vi göra skillnad, och stärka sambandet mellan ekonomisk tillväxt och en hållbar värld.

För en trygg
arbetsplats där
människor trivs

Mångfald och jämställdhet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Genom samarbete med olika typer av företag med olika perspektiv och bakgrund kan vi lyfta vikten av hållbarhet och influera fler inom branschen. Dessutom skapar detta en större förståelse inom över vilka svårigheter det finns på marknaden.

Vi
gillar
olika

Våra tjänster inom miljö och hållbarhet

Energi-
rådgivning

Vårt erfarna och kompetenta energiteam erbjuder tjänster inom energiområdet för såväl fastigheter som verksamheter.

Klimat-
beräkningar

Vi hjälper dig att beräkna och visualisera vilken klimatpåverkan olika delar av verksamheten har.

Livscykel-
analyser

Genom LCAer hjälper vi dig med analys av miljöpåverkan för all ny och ombyggnad.

Återbruks-
inventeringar

Här bedömer vi tillsammans vilka byggvaror i projektet som lämpar sig extra bra för såväl internt som externt bruk.

Miljö-
certifieringar

Vi jobbar med LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen, Well, CItylab, NollCO2.

Vårt ESG-Arbete

Xpartners bolag arbetat löpande med ESG rapportering (Environment Social Governance) för att säkerställa att alla våra bolag har ett aktivt hållbarhetsarbete både internt och externt. Dessa tar avstamp i UN Global Compact, samt riktar sig mot rapporteringen enligt ESRS förordningar.

Xpartners är sedan januari 2023 medlemmar av Swedish Green Building Council, samt deltagare av UN Global Compact med avsikt att COP rapportera årligen från år 2024.

Några av våra gemensamma insatser vi har gjort är lansering av Visselblåsartjänst, genomfört CO2″ mätning och satt mål i bolagen, och tagit fram koncerngemensamma mål utifrån Agenda 2030. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för en hållbar utveckling för alla våra bolag, och säkerställer att vi bevakar och arbetar utifrån de senaste kraven och målen inom miljö och hållbarhet.