Magasin X
Uppsala

Magasin X i centrala Uppsala är Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Med skyhöga hållbarhetsmål löper byggnadens miljöprofil genom allt från innovativa tekniska system för energiförsörjning och noggranna materialval, till klimatvänliga pendlingsmöjligheter. Vi har tillsammans med Vasakronan skapat de bästa möjliga förutsättningarna för att möta högt ställda hållbarhetskrav från dagens och framtidens hyresgäster, och arbetet är ett typexempel på innovation i samverkan.

Projektet benämns Magasin X och är en nybyggnad av kontorshus med garageplan under mark och 7 våningar ovan mark. Byggnaden har höga våningshöjder på drygt fyra meter och stora glasytor i fasaden.

Kontorsplanen byggs med öppna ytor med limmade undertak mot fasad och nedpendlade undertak i mittkärnan. En mindre ljusgård med trappa och väggar i trä byggs i husets mittkärna. I entréplan planeras fastighetsgemensamma konferensytor och café samt den översta våningen får en gemensam takterrass. Stor vikt har lagts vid att kunna dela in varje kontorsplan i flera mindre hyresgäster.

Stommen ovan mark i Magasin X byggs helt i trä med pelare och balkar av limträ och bjälklag med korslimmat trä. Stor vikt läggs vid att ha synliga pelare och balkar men även många väggytor inne i byggnaden kommer vara av trä. Byggnaden miljöcertifieras enligt LEED med högsta klassningen, Platinum version 4. Projektet kommer utöver trästommen ha många innovativa och effektiva lösningar som egenproducerad värme och kyla med geoenergilager utan inkoppling av fjärrvärme eller fjärrkyla, solceller på tak och fasad och batteriförsörjda sprinklerpumpar.

Roller från Hedström & Taube i projektet är: Projektledare, Projekteringsledare och Hyresgästkoordinator

Ort: Uppsala City
Byggherre: Vasakronan Magasin X AB
Arkitekt: White, Uppsala
Generalentreprenör: NCC Sverige AB
(samverkansentreprenad)
Omfattning: Ca 16.500 kvm BTA
Projekttid: Byggstart augusti 2019 och färdigställs under Q1
2022
Illustration: Vasakronan/White
Läs mer här