T-BANAN
STOCKHOLM

I samband med ökad befolkningstillväxt ställs krav på fler bostäder och bättre kommunikationsalternativ inom region Stockholm. Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana bygger tre mil nya spår och 18 stationer. KMP Konsult har fått i uppdrag att utföra kontroller för omgivningspåverkan. Uppdragets omfattning avser – besiktning av fastigheter och anläggningar, vibrations-, stomljuds- och bullermätningar. Kort information om projektet:

> Blå linje förlängs från Akalla till Barkarby. Två nya stationer: Barkarbystaden och Barkarby. Trafikstart 2026.
> En ny Gul linje byggs från Arenastaden till Odenplan, där den kopplas ihop med dagens Gröna linje söderut. Tre nya stationer:
Arenastaden, Södra Hagalund och Hagastaden. Trafikstart 2028.
>Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Södermalm, Söderort och Nacka. Sex helt nya stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla,
Järla, Nacka, Slakthusområdet. Under dagens station Gullmarsplan byggs även en ny plattform för Blå linje. Trafikstart 2030.
> Depån i Högdalen byggs ut för att kunna serva, städa och reparera fler tåg från både Grön och Blå linje. Planerad driftstart 2026. >
En ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö med sex stationer. Planerad byggstart är 2025 och planerad trafikstart 2034.

Källa: https://nyatunnelbanan.se/sv/stockholms-nya-tunnelbana/

Ort: Stockholm.
Byggherre: Region Stockholm (Förvaltning utbyggnad nya tunnelbanan).
Omfattning: Entreprenadkostnad 53 miljarder kr.
Projekttid: 2019 – 2034
Mer information: https://www.nyatunnelbanan.sll.se/

Vi på KMP Konsult tycker det är väldigt roligt att vara del av ett projekt där vi får vara med och påverka i både små och stora frågor samt möjligheten att arbeta med många olika parter där alla jobbar för ett smidigare Stockholm.