Evolver och Bsv arkitekter & ingenjörer AB skapar ny multi-disciplinär aktör inom Miljö & Samhällsbyggnad

2021-11-22

Evolver Fund I har den 30 april inträtt som ny majoritetsägare i Värnamobaserade Bsv arkitekter & ingenjörer AB. Bsv är ett ledande arkitekt- och teknikkonsultföretag i södra Sverige, med starkt fokus på miljö och samhällsbyggnad. Bolaget omsätter ca 110 mkr. Affären utgör den första byggstenen i skapandet av en rikstäckande, multidisciplinär teknikkonsultgrupp inom Miljö & Samhällsbyggnad genom förvärv av lokalt branschledande bolag. Affären är fondens tredje investering.

Ledningen i bsv, Johnny Grauengaard, Mikael RigertTom Eriksson och Mikael Andersson, blir i och med affären betydande delägare i den nya koncernen och fortsätter att leda det operativa arbetet i bsv under eget varumärke. Ambitionen är att fortsätta att växa organiskt och utveckla kunderbjudandet tillsammans med branschledande kolleger runtom i Sverige.

Johnny Grauengaard, VD för bsv, ser stora möjligheter med affären: ”Affären ger oss nya verktyg att fortsätta utveckla varumärket bsv arkitekter & ingenjörer i en helt annan takt än vad vi har kunnat tidigare, vilket känns både glädjande och spännande på en och samma gång. Som medgrundare i den nya bolagsgruppen med Evolver som huvudägare kan vi förverkliga bsv’s vision att bli kompetenskompletta inom varje region, utveckla våra nuvarande marknadsområden och genom gruppen bli en aktör på hela den svenska marknaden”, säger Johnny Grauengaard, VD på bsv.
”Evolver ser fram emot att tillsammans med ledningen i bsv fortsätta att utveckla verksamheten både geografiskt och disciplinärt. Med sin erkänt drivna ledning, stora kompetensbredd och sitt tydliga hållbarhetsengagemang utgör bsv en ypperlig plattform för fortsatt konsolidering. Med bsv som bas kommer vi att bygga en modern bolagsgrupp där lokalt branschledande bolag samlas och samverkar stöttade av en liten och effektiv koncernstab. Bolagen fortsätter att driva sina lokala affärer under egna varumärken men drar nytta av varandras kundrelationer, resurser och domänkunskaper för att växa individuellt och som grupp. Vi tror att det nya bolaget kan och kommer att spela en central roll i omställningen till ett hållbart samhälle”, säger Peter Lindström, Partner hos Evolver.

För ytterligare information vänligen kontakta:
• Peter Lindström, Partner Evolver, tel +358 457 344 2284
• Johnny Grauengaard, VD bsv, tel +46 703 42 48 88

Om bsv arkitekter & ingenjörer
Bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. Bolaget tillhandahåller ett kunderbjudande representerande ett brett kompetensspann inkluderande arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer samt energi- och miljöingenjörer. Genom att fånga, förstå och förverkliga kundens önskemål och behov skapar bsv projekt med hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och gestaltning bidrar till största livskvalitet. Bolaget sysselsätter 95 medarbetare i Värnamo, Jönköping, Borås, Motala, Kalmar, Växjö, Nässjö och Göteborg.
www.bsv.se

Om Evolver Equity
Evolver är ett investeringsbolag specialiserat på buyout-investeringar i små- och medelstora nordiska bolag. Evolver hjälper ägarledda bolag att realisera sin potential genom att tillföra kunskap, verktyg och kapital för expansion och hållbart värdeskapande. Sedan 2009 har Evolver genomfört ett trettiotal företagstransaktioner. Evolver är en hos Finansinspektionen i Finland registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder och medlem i Finlands riskkapitalförening FVCA.
www.evolverequity.com

Pressmeddelande 2021-05-02