Fidell BM AB ansluter till samhällsbyggnadsplattformen XPartners

2021-11-30

Stockholmsbaserade Fidell AB har den 19 november anslutit sig till teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB. Fidell är det femte bolaget som ansluter sig till gruppen. I och med affären stärks XPartners-koncernen ytterligare kompetens- och resursmässigt och växer till nästan 300 Mkr i omsättning. Medarbetarna i Fidell blir delägare i XPartners och fortsätter det operativa arbetet i det egna bolaget under varumärket Fidell. Bakom XPartners-koncernen står kapitalplaceringsbolaget Evolver Equity.

Affären följer tätt inpå investeringarna i Bsv arkitekter & ingenjörer, Hedström & Taube, KMP och Contekton och utgör ytterligare ett viktigt steg i XPartners’ ambition att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsaktör med fokus på hållbarhet och mångfald i den byggda miljön. XPartners-koncernen har efter affären en sammantagen proforma omsättning om ca 300 miljoner kronor, drygt 200 anställda och ett brett kunderbjudande med etableringar på tolv orter i landets södra, västra och östra delar. XPartners kommer att fortsätta att expandera geografiskt och disciplinärt, både organiskt och genom tilläggsförvärv.

XPartners affärsmodell bygger på grundfilosofin om ”det stora lilla bolaget” och värdeskapande genom samverkan och intraprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten och en gemensam serviceorganisation ger inom bl a personalutveckling och finansiell förvaltning.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, gläds åt affären: ”Fidell är ett högpresterande bolag med ett värderingsdrivet ledarskap och ett hållbarhetsengagemang som rimmar med det vi är besjälade av inom XPartners. Vi har fått en flygande start och har etablerat en stark grund för fortsatt expansion. Genom samverkan drar vi nytta av vår samlade kunskap för att möta kundernas behov och fortsätter att växa, individuellt och som grupp.”

Daniel Eriksson, VD för Fidell, ser stora möjligheter med affären: ”Affären ger oss nya verktyg att fortsätta utveckla varumärket Fidell i en helt annan takt än vad vi har kunnat tidigare, vilket känns både glädjande och spännande på en och samma gång. Vi blir nu mer kompetenskompletta inom vår region och genom gruppen bli en aktör på hela den svenska marknaden. Kunden ges tillgång till bästa spetskompetens och genom varumärkens suveränitet tror vi att de främsta personligheterna kan fortsätta vara tillgängliga för dem. Jag är stolt att få möjligheten att på detta sätt utmana branschens konsolidering och utveckling.”, säger Daniel Eriksson, VD på Fidell.

”Evolver tycker det är viktigt att investera i en hållbar byggd miljö. Marknaden för teknikkonsulttjänster möter en stor efterfrågan driven av urbaniseringen, digitaliseringen och hållbarhetsomställningen. Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen fortsätta att utveckla XPartners geografiskt och disciplinärt och är övertygade om att bolaget kommer att spela en framträdande roll i hållbarhetsomställningen. Vi är inspirerade och stolta över att få vara med och bidra till den utvecklingen”, säger Peter Lindström, XPartners styrelseordförande och Partner hos Evolver. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
• Olle Bertfelt, Koncernchef, XPartners, tel. +46 70 645 50 50
• Peter Lindström, Partner Evolver Equity, tel. +358 457 344 22 84
• Daniel Eriksson, VD Fidell, tel. +46 72 979 90 41

Om Fidell
Fidell är ett tekniskt konsultbolag specialiserade på fastigheter och industrier som utgår från nyttan i samhället och att skapa en hållbar framtid för alla. Fokus är att jobba med datacenter, samhällsbyggnader och fastighetsutveckling. Marknaden möts med projektledningstjänster som är särskilt fokuserade på installation. Fidell leder processer med lösningar och system som får byggnader att fungera – på riktigt! Fidell drivs och utvecklas av sin personal och har utsetts till DI-Gasell 2 efterföljande år.
www.fidell.se

Om XPartners
XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021 genom ett antal företagsaffärer där Värnamobaserade Bsv arkitekter & ingenjörer AB, Stockholmsbaserade Hedström & Taube AB och KMP Konsult AB samt Vänersborgsbaserade Contekton Fyrstad AB anslöt sig till koncernen. XPartners är en multidisciplinär samverkansplattform för hållbart byggnade och bygger på grundfilosofin om ”det stora lilla bolaget”, där värdeskapande sker genom samverkan mellan autonoma bolag. Bakom XPartners står kapitalplaceringsbolaget Evolver Equity.
www.xpartners.se

Om Evolver Equity
Evolver Equity är ett investeringsbolag specialiserat på buyout-investeringar i små- och medelstora nordiska bolag. Evolver hjälper ägarledda bolag att realisera sin potential genom att tillföra kunskap, verktyg och kapital för expansion och hållbart värdeskapande. Sedan 2009 har Evolver genomfört ett 30-tal företagstransaktioner. Evolver är en hos Finansinspektionen i Finland registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder och medlem i Finlands riskkapitalförening.
www.evolverequity.com

Pressmeddelande PDF