Toofab AB ansluter till samhällsbyggnads-plattformen XPartners

2022-06-03

Stockholmsbaserade Toofab AB har den 31 maj anslutit sig till teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB. Toofab blir det sjätte bolaget som ansluter sig till gruppen, och i och med affären stärks XPartners-koncernen ytterligare kompetens- och resursmässigt och växer till drygt 230 anställda och nästan 340 Mkr i omsättning, och finns nu etablerade på tolv orter i Sverige. Ägarna i Toofab blir delägare i XPartners och fortsätter det operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke. Bakom XPartners-koncernen står kapitalplaceringsbolaget Evolver Equity

Affären följer tätt inpå investeringarna i Bsv arkitekter & ingenjörer, Hedström & Taube, KMP, Contekton och Fidell, och utgör ytterligare ett viktigt steg i Xpartners ambition att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsaktör med fokus på hållbarhet och mångfald i den byggda miljön. XPartners kommer att fortsätta att expandera geografiskt och disciplinärt, både organiskt och genom tilläggsförvärv, och affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och intraprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, gläds åt affären: ”Toofab är ett mycket välstrukturerat bolag med ett tydligt ledarskap, och där man har utvecklat en arbetsprocess som levererar med hög kvalitet, och som blir en ytterligare stark partner inom Xpartners koncern. Vi fortsätter vår expansion och stärker och breddar koncernens kunskap och expertis genom vår samverkan. Tillsammans utvecklar och levererar vi det som både kunderna och branschen behöver, och bidrar till en hållbar utveckling av våra medarbetare, bolag och hela samhället.”

Magnus de Verdier, VD för Toofab, ser stora utsikter till utbyte och affärsmöjligheter i och med XPartners investering: ”Att bli en del av detta sammanhang betyder att vi dels kan få dela med oss av vårt synsätt att skapa en hållbar bransch, dels fortsätta utveckla och stärka varumärket Toofab i en helt annan takt än vad vi har kunnat tidigare. Vi står idag stadigt på en plattform med fantastiskt kompetenta medarbetare, och bolaget andas mer än någonsin framåtanda och utveckling. Vi har idag uppdrag från Skellefteå i norr till Lund i söder, och att bli en del av XPartner betyder att vi kan besätta våra uppdrag med nyckelkompetens från gruppens övriga bolag, vilket känns oerhört tillfredsställande. Dessutom har vi under de senaste fyra åren arbetat aktivt med att utveckla bolagets verksamhetsledningssystem samt ISO-certifierat oss, vilket jag ser som ett betydande bidrag in i XPartner, när det till exempel kommer till gruppens krav enligt ESG-kriterierna.”

Evolver tycker det är viktigt att investera i en hållbar byggd miljö. Marknaden för teknikkonsulttjänster möter en stor efterfrågan driven av urbaniseringen, digitaliseringen och hållbarhetsomställningen. Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen fortsätta att utveckla XPartners geografiskt och disciplinärt och är övertygade om att bolaget kommer att spela en framträdande roll i hållbarhetsomställningen. Vi är inspirerade och stolta över att få vara med och bidra till den utvecklingen”, säger Peter Lindström, XPartners styrelseordförande och Partner hos Evolver.

För ytterligare information vänligen kontakta:
• Olle Bertfelt, Koncernchef, [XPartners], tel. +46 70 645 50 50
• Peter Lindström, Partner Evolver Equity, tel. +358 457 344 22 84
• Magnus de Verdier, VD Toofab, tel. +46 773 381 42 08

Om Toofab

Toofabs vision är att vara den självklara samarbetspartnern för Sveriges fastighetsägare.
Toofab bistår privata och allmännyttiga beställare med kompetens och erfarenhet för att planera, genomföra och förverkliga projekt från idé till färdig produkt. Tjänsterna är kopplade till offentliga miljöer, bostäder och kommersiella fastigheter.
Projektportföljen innefattar uppdrag från förstudieskede till projektering, kalkylering, upphandling, genomförande, ekonomiuppföljning, överlämning och uppföljning av fastighetsutvecklingsprojekt. Våra roller i dessa består av t ex ombud, projektutvecklare, projekt-, projekterings- och byggledare samt installationssamordning, ”due diligence”- uppdrag, kontrollansvar (PBL), byggarbetsmiljösamordning med mera.
Företagets kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 vilket är en nyckelfaktor för företagets framgång.
www.toofab.se

Om Xpartners

XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och är en multidisciplinär samverkansplattform för hållbart byggnade och bygger på grundfilosofin om ”det stora lilla bolaget”, där värdeskapande sker genom samverkan mellan autonoma bolag. Bakom XPartners står kapitalplaceringsbolaget Evolver Equity.
www.xpartners.se

Om Evolver Equity

Evolver Equity är ett investeringsbolag specialiserat på buyout-investeringar i små- och medelstora nordiska bolag. Evolver hjälper ägarledda bolag att realisera sin potential genom att tillföra kunskap, verktyg och kapital för expansion och hållbart värdeskapande. Sedan 2009 har Evolver genomfört ett 30-tal företagstransaktioner. Evolver är en hos Finansinspektionen i Finland registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder och medlem i Finlands riskkapitalförening.
www.evolverequity.com

Pressmeddelande PDF