Tre nya bolag ansluter sig till XPartners – vi välkomnar Infra Action, MSIB och VIZ arkitekter

2023-05-03

Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) utökade koncernen med tre nya bolag den 27 april 2023, och kommer med denna utökning finnas representerade i hela Sverige, från norr till söder, med ca 400 anställda. Med denna affär förstärker vi XPartnerskoncernen både kompetens- och resursmässigt, och vårt tjänsteutbud breddas inom infrastruktur och el-projektering. Koncernen kommer att omsätta ca 600 mkr och samtliga bolag jobbar aktivt med hållbarhet vilket kommer stärka XPartners som koncern ytterligare inom området.

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med det nordiska private equity-bolaget Axcel (som tillträder som ny huvudägare i XPartners i samband med transaktionerna, tillsammans med tidigare huvudägare Evolver), och fortsätter det löpande operativa arbetet i de egna bolagen under sina egna varumärken. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, berättar: ”Det är med glädje vi hälsar Infra Action, MSIB och Viz arkitekter välkomna i XPartners-familjen. Jag känner stolthet över den samverkansplattform vi på kort tid byggt upp tillsammans med Evolver och alla duktiga entreprenörer. Speciellt roligt har det varit att se interaktionen mellan bolagen spontant växa fram och leda till fler och bättre affärer. Med dessa tre nya bolag i koncernen fortsätter vi att expandera geografiskt och disciplinärt, vilket ligger helt i linje med XPartners koncernens långsiktiga strategi att bli en betydande konsultaktör med starkt hållbarhetsfokus. Tillsammans kan vi accelerera och utveckla det som både kunder, bransch och samhälle behöver, och också bidra till en långsiktig utveckling för våra medarbetare.”

Peter Lindström, Partner hos Evolver, säger: ”Evolvers vision är att varje bolag som vi engagerar oss i ska nå sin verkliga potential. När XPartners nu strukturellt och volymmässigt går in i en ny fas på sin tillväxtresa är tiden rätt för att även anpassa ägarstrukturen och ge bolaget optimala förutsättningar för framtiden. Vi är därför väldigt glada över att växla över huvudägarskapet till Axcel och fortsätta vårt engagemang från en minoritetsposition.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

  • Olle Bertfelt, Koncernchef XPartners, tel. +46 70 645 50 50
  • Magnus Trollius, VD Infra Action, tel. +46 70 108 93 00
  • Peter Granberg VD MSIB, tel. +46 70 779 90 24
  • Anna Lindqvist, VD VIZ Arkitekter, tel. +46 70 371 54 45

Om Infra Action
Infra Action är en värderingsstyrd koncern, som utvecklar och tillhandahåller beställarstöds-tjänster för en hållbar framtid inom anläggnings-, bygg-, energi- och industrisektorerna. Vi erbjuder främst tjänster inom projekt-/bygg-/projekteringsledning samt entreprenadbesiktning. Idag finns vår växande verksamhet med 120 medarbetare på 13 orter från Kiruna i norr till Göteborg i söder.
www.infraaction.se

Om MSIB
msib bildades 1974 och erbjuder idag med sina 25 medarbetare konsulttjänster inom el-, tele-, säkerhetsoch belysningsanläggningar i byggsektorn. Vi arbetar inom alla verksamhetsområden med både offentliga och privata beställare. Vi har certifierade projektörer inom samtliga säkerhetsanläggningar (Brandlam-, UTM-, inbrottslarm-, CCTV-anläggningar) men även inom ljusdesign.
www.msib.se

Om VIZ Arkitekter
VIZ arkitektkontor består av ett 20-tal anställda inom flera kompetenser såsom arkitekter, byggnadsingenjörer, inredningsarkitekter och projektledare, och vi erbjuder även utlåtande gällande tillgänglighet, samt KA tjänster. VIZ arkitekter arbetar med kommersiella lokaler, övervägande direkt till fastighetsägare och ofta med ombyggnad i befintliga fastigheter och hyresgästanpassningar.
www.vizark.se

Om XPartners
XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och omfattar sen tidigare BSV arkitekter & ingenjörer, Hedström & Taube, KMP, Contekton, Fidell och Toofab.
www.xpartners.se

Om Evolver Equity
Evolver är ett investeringsbolag specialiserat på buyout-investeringar i små- och medelstora nordiska bolag. Sedan 2009 har Evolver genomfört ett trettiotal företagstransaktioner.
www.evolverequity.com

Om Axcel
Axcel grundades år 1994 och är ett nordiskt private equity-bolag som fokuserar på medelstora företaginom fyra sektorer: teknologi, industri och tjänster, hälsovård och konsument. Axcel har en bred bas avbåde nordiska och internationella investerare och har rest sex fonder med totala kapitalåtaganden om2,8 miljarder euro. Dessa fonder har gjort 68 plattformsinvesteringar, fler än 200 tilläggsförvärv och 48avyttringar. Axcel äger för närvarande 20 bolag och är i färd med att resa sin sjunde fond.
För mer information, besök www.axcel.dk

Pressmeddelande PDF