B&B Bro & Betong Projektledning AB ansluter sig till XPartners

2023-11-14

Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) utökar koncernen med ett nytt bolag B&B Bro & Betong Projektledning AB (”Bro & Betong”) den 14 november 2023, och kommer med denna utökning bli ca 440 anställda. Med denna affär förstärker vi XPartners koncern både kompetens- och resursmässigt, och vårt tjänsteutbud breddas inom infrastruktur och stadsutveckling.  Koncernen kommer att omsätta ca 670 mkr och samtliga bolag jobbar aktivt med hållbarhet vilket kommer stärka XPartners som koncern ytterligare inom området.

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med den största ägaren som är den nordiska private equity-bolaget Axcel, och de fortsätter det löpande operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, berättar: ”Det är med glädje vi hälsar Bro & Betong välkomna i XPartners-familjen. Jag känner stolthet över den samverkansplattform vi på kort tid byggt upp, och alla duktiga entreprenörer som sen dess anslutit sig till oss. Speciellt roligt har det varit att se interaktionen mellan bolagen spontant växa fram och leda till fler och bättre affärer. Med detta nya bolag i koncernen fortsätter vi vår tillväxtresa, vilket ligger helt i linje med XPartners koncernens långsiktiga strategi att bli en betydande konsultaktör med starkt hållbarhetsfokus.

Tillsammans kan vi accelerera och utveckla det som både kunder, bransch och samhälle behöver, och också bidra till en långsiktig utveckling för våra medarbetare.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

  • Olle Bertfelt, Koncernchef XPartners, tel. +46 70 645 50 50
  • Magnus Tengblad, VD Bro & Betong, tel. +46 760 29 02 70

Om Bro & Betong
Bro & Betong Projektledning AB är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerade projekt- och byggledningstjänster inom infrastruktur och stadsutveckling. Tjänsterna omfattar flera av byggprocessens skeden såsom förstudie, utredning, systemhandling, bygghandling, produktion och överlämnande, och bolaget jobbar aktivt med ständiga förbättringar och följer ISO-kraven för kvalitets- och miljöstyrning.
Bro & Betong medverkar i många av Mälardalens stora samhällsviktiga infrastrukturprojekt och beställare är bland annat Stockholms stad, Stockholms Hamnar, Trafikverket och nya tunnelbanan.
www.brobetong.se

Om XPartners
XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och omfattar sen tidigare 9 bolag med
närvaro i stora delar av Sverige. Gruppen generar idag cirka 600 miljoner kronor i omsättning och har cirka 400 anställda. I April 2023 tillträdde investeringsfonden Axcel som ny kapitalstark huvudägare i XPartners för att stötta XPartners till att driva tillväxt, inklusive genom att addera ytterligare teknikkonsultföretag till XPartners. Utöver Axcel ägs XPartners framför allt av tidigare delägare till de respektive bolagen som utgör XPartners. 
www.xpartners.se

Om Axcel
Axcel grundades år 1994 och är ett nordiskt private equity-bolag som fokuserar på medelstora företag inom fyra sektorer: teknologi, industri och tjänster, hälsovård och konsument. Axcel har en bred bas av både nordiska och internationella investerare och har rest sex fonder med totala kapitalåtaganden om    3 miljarder euro. Dessa fonder har gjort 70 plattformsinvesteringar, fler än 300 tilläggsförvärv och 49 avyttringar. Axcel äger för närvarande 21 bolag och är i färd med att resa sin sjunde fond.
För mer information, besök www.axcel.dk

Pressmeddelande PDF