Tre nya partners ansluter sig till XPartners samverkansplattform – vi välkomnar P O Andersson, Projektstaben och NXTLEV-bolagen

2023-12-19

Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) utökar koncernen med tre nya bolag, P O Andersson Konstruktionsbyrå AB (”P O Andersson”), Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”) och NXTLEV Holding AB (”NXTLEV”) inkl Qaizen Sverige AB (”Qaizen”) den 19 december 2023, och kommer med denna utökning bli ca 530 anställda. Med denna affär förstärker vi XPartners koncern både kompetens- och resursmässigt, och vårt tjänsteutbud breddas inom miljö, risk och VVS-projektering.  Koncernen kommer att omsätta ca 830 mkr och samtliga bolag jobbar aktivt med hållbarhet vilket kommer stärka XPartners kompetens ytterligare inom området.

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med den största ägaren som är det nordiska private equity-bolaget Axcel, och de fortsätter det löpande operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, berättar: ”Det är med glädje vi hälsar P O Andersson, Projektstaben, och NXTLEV samt Qaizen välkomna i XPartners-familjen. Jag känner stolthet över den samverkansplattform vi på kort tid byggt upp, och alla duktiga entreprenörer som sen dess anslutit sig till oss. Speciellt roligt har det varit att se interaktionen mellan bolagen spontant växa fram och leda till fler och bättre affärer. Med dessa nya bolag i koncernen fortsätter vi vår tillväxtresa, vilket ligger helt i linje med XPartners koncernens långsiktiga strategi att bli en betydande konsultaktör med starkt hållbarhetsfokus. Tillsammans kan vi accelerera och utveckla det som både kunder, bransch och samhälle behöver, och också bidra till en långsiktig utveckling för våra medarbetare.”

Kim Lindström – VD P O Andersson ” Vi ser mycket fram mot att ansluta oss till XPartners, både som ett steg i vår egen utveckling och som med denna anslutning dessutom ger en ny samverkansmöjlighet. Detta kommer med största sannolikhet även att bidra till utökad tjänsteutbud och kundportfölj för oss.”

Jens Ärlebrant – VD Projektstaben ” XPartners har riktig synergipotential och rätt affärsstrategi för Projektstaben, därför är detta steg där Projektstaben blir en del av Xpartners en viktig grund för att förbättra kvalité och värde för våra kunder, medarbetare och ägare. Vi tycker dessutom att det ska bli spännande och roligt att få bli en del av denna plattform!”

Adam Maker – VD NxtLev ”Att bli en del av XPartners-familjen markerar en spännande ny fas för NXTLEV. Samtidigt som vi behåller vår unika identitet och företagskultur, ser vi fram emot att dra nytta av den utökade kompetensen och resurserna inom XPartners koncern. Det här steget ger oss en fantastisk plattform för att inte bara expandera vår verksamhet, men också för att ytterligare utveckla våra medarbetares kompetenser och karriärmöjligheter. Vi är entusiastiska över de nya möjligheterna som väntar och ser fram emot att bidra till XPartners vision om att skapa en mer hållbar framtid”

För ytterligare information vänligen kontakta:

  • Olle Bertfelt, Koncernchef XPartners, tel. +46 70 645 50 50
  • Kim Lindström, VD P O Andersson, tel. +46 73 391 98 57
  • Jens Ärlebrant, VD Projektstaben, tel. +46 70 25 35 000
  • Adam Maker VD NXTLEV, tel. +46 70 278 57 55

Om P O Andersson

P O Andersson är ett aktiebolag som sysselsätter ett 20-tal civil-, högskole- och gymnasieingenjörer och är verksamma som konsulterande ingenjörer.  Uppdragen omfattar i huvudsak projektering av anläggningar för olika system såsom luftbehandling, kyla, värme, vatten och avlopp, samt ramhandlingar för styr- och övervakning samt sprinkel. 
Företaget har funnits i över 40 år och omfattande erfarenheter av planering och projektering av olika typer av byggnadsprojekt och arbetar med kommersiella och offentliga lokaler, industrier, energicentraler och bostadsbyggande.

www.poab.se

Om Projektstaben

Projektstaben är ett företag inom professionell projektledning och erbjuder professionellt projekt-ledningsstöd i samhällsbyggnadsprojekt. Tjänster erbjuds inom byggarbetsmiljö och byggherrestöd, projektriskhantering samt kostnads- och tidsriskanalyser, kravställning och ledning inom bygg- och anläggningstekniskt brandskydd, miljöskydd inom bygg- och anläggning, kvalitetsledning och krav-hantering, och inom hållbarhet.
Projektstabens kunder består primärt av offentliga byggherrar såsom Trafikverket, Stockholms stad, Region Stockholm, Swedavia, Svenska kraftnät m fl, och uppdragen är inom infrastruktur- och stads-utvecklingsprojekt där dessa byggherrar är verksamma.

www.projektstaben.se

Om NxtLev

NXTLEV är ett framåtblickande konsultbolag som specialiserar sig på Bygg- och Anläggningsbranschen. Grundat 2016 av Adam Maker och Kristian Martti, erbjuder NXTLEV kvalificerade tjänster inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, projektingenjörer, datasamordnare med mera. Bland NXTLEV:s kärnvärden finns ambition, framåtsträvan, pålitlighet, ödmjukhet och att skapa en rolig arbetsmiljö. Dessa värden reflekteras i våra engagerade och drivna medarbetare som bidrar till projektens framgång. NXTLEV är involverade i flera större projekt, som t.ex. Kapacitetsökning av Saltsjöbanan, Spårväg Syd, Förbifart Stockholm, Södertälje Sluss och Kanal m.fl.
I Nxtlev bolagen ingår även Qaizen AB.

www.nxtlev.com

Om XPartners

XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och omfattar sen tidigare 11 bolag med
närvaro i stora delar av Sverige. Gruppen generar idag cirka 670 miljoner kronor i omsättning och har cirka 440 anställda. I April 2023 tillträdde investeringsfonden Axcel som ny kapitalstark huvudägare i XPartners för att stötta XPartners till att driva tillväxt, inklusive genom att addera ytterligare teknikkonsultföretag till XPartners. Utöver Axcel ägs XPartners framför allt av tidigare delägare till de respektive bolagen som utgör XPartners. 

www.xpartners.se

Om Axcel

Axcel grundades år 1994 och är ett nordiskt private equity-bolag som fokuserar på medelstora företag inom fyra sektorer: teknologi, industri och tjänster, hälsovård och konsument. Axcel har en bred bas av både nordiska och internationella investerare och har rest sju fonder med totala kapitalåtaganden om c. 3,5 miljarder euro. Dessa fonder har gjort 70 plattformsinvesteringar, fler än 300 tilläggsförvärv och 50 avyttringar. Axcel äger för närvarande 20 bolag.
För mer information, besök www.axcel.dk

Pressmeddelande PDF