Wavecon AB och Vibroakustik ansluter sig till XPartners

2024-01-31

Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) utökar koncernen med två nya bolag Wavecon AB (”Wavecon”) och Vibroakustik Sverige AB (”Vibroakustik”) den 16 januari 2024, och kommer med denna utökning bli ca 550 anställda. Med denna affär förstärker vi XPartners koncern resursmässigt inom omgivningspåverkan och breddas geografisk så vi efter affären finns i hela Sverige.  Koncernen kommer att omsätta ca 850 mkr och även dessa bolag jobbar aktivt med hållbarhet vilket kommer stärka XPartners som koncern ytterligare inom området.

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med den största ägaren som är den nordiska private equity-bolaget Axcel, och de fortsätter det löpande operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, berättar: ”Det är med glädje vi hälsar Wavecon och Vibroakustik välkomna i XPartners-familjen. Jag känner stolthet över den samverkansplattform vi på kort tid byggt upp, och alla duktiga entreprenörer som sen dess anslutit sig till oss. Med Wavecon och Vibroakustik blir vi tillsammans med vårt bolag KMP en betydande aktör inom området omgivningspåverkan och har förutsättningar att ytterligare stärka vårt kunderbjudande. Med dessa nya bolag i koncernen fortsätter vi vår tillväxtresa, vilket ligger helt i linje med XPartners koncernens långsiktiga strategi att bli en betydande konsultaktör med starkt hållbarhetsfokus. Tillsammans kan vi accelerera och utveckla det som både kunder, bransch och samhälle behöver, och också bidra till en långsiktig utveckling för våra medarbetare.”

Mikael Johansson, Wavecons VD, berättar: ”Vår resa har varit spännande och händelserik på många sätt. Vi vill framåt, vi vill erbjuda fler genuina, passionerade och drivna människor möjligheten att arbeta tillsammans med oss. Vår övertygelse är att XPartners är helt rätt väg framåt. ”

Tony Larsson, Vibroakustiks VD, berättar: ”Att bli en del av XPartners ger oss en unik möjlighet att expandera och utvecklas ytterligare. Genom samarbetet får vi tillgång till betydande resurser och en större marknad, samtidigt som vi kan fortsätta att fokusera på vår kärnverksamhet inom buller- och vibrationsanalys. Det är en strategisk riktning för att stärka vår position och fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

  • Olle Bertfelt, Koncernchef XPartners, tel. +46 70 645 50 50
  • Mikael Johansson, VD Wavecon, tel. +46 721 884 197
  • Tony Larsson, VD Vibroakustik, tel +46 70 357 63 63

Om Wavecon

Wavecon AB är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerade projekt- och konsulttjänster inom två olika områden. Omgivningskontroller vid byggprojekt är det ena, där upprättar de riskanalyser och hanterar dess kontrollprogram som efterföljs innan, under och efter vibrations- och bulleralstrande byggprojekt. Wavecon leder hela uppdraget från riskanalys till avslutande slutrapport som sammanställer hur byggprojektet påverkat omgivningen. I bolagets andra enhet utförs mättekniska tjänster inom diverse byggprojekt, så som projekteringsmätning, bygg och anläggningsmätning, mängdberäkningar och mätning spår/järnväg, etc.

www.wavecon.se

Om Vibroakustik

Vibroakustik är ett konsultbolag specialiserat på att minska omgivningspåverkan och förbättra arbetsmiljön genom sina avancerade mät- och analystjänster. Inom omgivningspåverkan tar de ett helhetsgrepp om miljöutmaningar, med en betoning på riskanalyser, besiktningar samt mätning och analys av buller och vibrationer. Deras arbete syftar till att säkerställa att större bygg- och infrastrukturprojekt efterlever miljökrav och att de negativa påverkningarna på omgivningen minimeras. När det kommer till arbetsmiljön arbetar Vibroakustik för att identifiera och analysera olika miljöfaktorer som kan påverka arbetsplatser och bostäder. De utför mätningar för att kartlägga nivåer av ljud, vibrationer, damm och elektromagnetisk strålning och tar fram skräddarsydda lösningar och åtgärder som efterföljer gällande lagar och standarder

www.vibroakustik.se

Om XPartners

XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och omfattar sen tidigare 13 bolag med
närvaro i stora delar av Sverige. Gruppen generar idag cirka 830 miljoner kronor i omsättning och har cirka 530 anställda. I April 2023 tillträdde investeringsfonden Axcel som ny kapitalstark huvudägare i XPartners för att stötta XPartners till att driva tillväxt, inklusive genom att addera ytterligare teknikkonsultföretag till XPartners. Utöver Axcel ägs XPartners framför allt av tidigare delägare till de respektive bolagen som utgör XPartners. 

www.xpartners.se

Pressmeddelande PDF