Projektkompaniet i Motala AB ansluter sig till XPartners

2024-04-09

Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) utökar koncernen med ett nytt bolag Projektkompaniet i Motala AB (”Projektkompaniet”) den 9 april 2024, och kommer med denna utökning bli ca 565 anställda. Med denna affär förstärker vi XPartners koncern både resursmässigt och geografiskt inom arkitekt-, konstruktionsprojektering samt projektledning.  Koncernen kommer att omsätta ca 890 mkr och samtliga bolag jobbar aktivt med hållbarhet vilket stärker XPartners som koncern ytterligare inom området.

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med den största ägaren som är den nordiska private equity-bolaget Axcel, och de fortsätter det löpande operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, berättar: ”Det är med glädje vi hälsar Projektkompaniet välkomna i XPartners-familjen. Jag känner stolthet över den samverkansplattform vi på kort tid byggt upp, och alla duktiga entreprenörer som sen dess anslutit sig till oss. Speciellt roligt har det varit att se interaktionen mellan bolagen spontant växa fram och leda till fler och bättre affärer. Med detta nya bolag i koncernen fortsätter vi vår tillväxtresa, vilket ligger helt i linje med XPartners koncernens långsiktiga strategi att bli en betydande konsultaktör med starkt hållbarhetsfokus. Tillsammans kan vi accelerera och utveckla det som både kunder, bransch och samhälle behöver, och också bidra till en långsiktig utveckling för våra medarbetare.”

Örvar Kristinsson, VD Projektkompaniet, berättar: ”Vi är glada att meddela att vi nu är en del av XPartners. Genom att gå samman med XPartners tar Projektkompaniet ett strategiskt steg mot nya höjder och en tryggare framtid. Genom detta partnerskap kommer vi att stärka vårt kundsamarbete och säkerställa resurser, kvalitet samt hållbarhet i våra projekt. Projektkompaniet kommer vidare kunna stärka sin marknadsposition med möjlighet till en större och bredare kundbas samtidigt som vi kan göra vår egen verksamhet ännu starkare och tryggare samt ge våra anställda ännu bättre förutsättningar och delaktighet.”

Pressmeddelande PDF