Net Solution Partner Sweden AB ansluter sig till XPartners

2024-05-21

Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) utökar koncernen med ett nytt bolag Net Solution Partner Sweden AB (”NSP”) den 21 maj 2024, och kommer med denna utökning bli ca 600 anställda. Med denna affär förstärks XPartners koncern både kompetens- och resursmässigt, och tjänsteutbudet breddas inom infrastruktur och telekombranschen.  Koncernen kommer att omsätta ca 950 mkr och samtliga bolag jobbar aktivt med hållbarhet vilket stärker XPartners som koncern ytterligare inom området.

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med den största ägaren som är den nordiska private equity-bolaget Axcel, och de fortsätter det löpande operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, berättar: ”Det är med glädje vi hälsar NSP välkomna i XPartners-familjen. Jag känner stolthet över den samverkansplattform vi på kort tid byggt upp, och alla duktiga entreprenörer som sen dess anslutit sig till oss. Speciellt roligt har det varit att se interaktionen mellan bolagen spontant växa fram och leda till fler och bättre affärer. Med detta nya bolag i koncernen fortsätter vi vår tillväxtresa, vilket ligger helt i linje med XPartners koncernens långsiktiga strategi att bli en betydande konsultaktör med starkt hållbarhetsfokus. Tillsammans kan vi accelerera och utveckla det som både kunder, bransch och samhälle behöver, och också bidra till en långsiktig utveckling för våra medarbetare.”

Afshin Monazam, VD NSP, berättar, Den här sammanslagningen är ett steg mot en långsiktig vision att stärka företagets position på marknaden och även skapa nya möjligheter för tillväxt och innovation. Det är med stor glädje och entusiasm vi ser fram emot att integrera våra styrkor och arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Genom att bli en del av Xpartners koncern förstärker vi inte bara vår marknadsposition utan även vårt åtagande att leverera kvalitet, innovation och hållbar tillväxt. Vi kommer att fortsätta fokusera på att leverera enastående resultat till våra kunder och ser fram emot att tillsammans med våra medarbetare och partners utforska nya möjligheter och skapa en ännu starkare och mer framgångsrik organisation.”

För information vänligen kontakta:

  • Olle Bertfelt, Koncernchef XPartners, tel. +46 70 645 50 50
  • Afshin Monazam, VD NSP, tel. +46 70 882 70 00

Om Net Solution Partner Sweden AB

Net Solution Partner Sweden AB grundades 2010, och är ett konsultbolag som fokuserar främst på bygg- och projektledning samt projektering inom telekombranschen. NSP erbjuder expertis och stöd för projekt inom tre affärsområden: telekom, energi och fastighet, och har en omfattande tjänsteportfölj som inkluderar bygg- och projektledning, projektering, förstudier, avtalshantering, nätdrift, besiktning och optimering mm. Bolagets kunder består av operatörer, nätägare, fastighetsägare, systemägare och konsultbolag, och bland kunderna återfinns bolag som Tre, Telenor, Cellnex, Huawei, Tele2, och Transtema med flera.

www.nspartner.se

Om XPartners

XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och omfattar sen tidigare 17 bolag med
närvaro i stora delar av Sverige. Gruppen generar idag cirka 950 miljoner kronor i omsättning och har cirka 600 anställda. I April 2023 tillträdde investeringsfonden Axcel som ny kapitalstark huvudägare i XPartners för att stötta XPartners till att driva tillväxt, inklusive genom att addera ytterligare teknikkonsultföretag till XPartners. Utöver Axcel ägs XPartners framför allt av tidigare delägare till de respektive bolagen som utgör XPartners. 

www.xpartners.se

Om Axcel

Axcel grundades år 1994 och är ett nordiskt private equity-bolag som fokuserar på medelstora företag inom fyra sektorer: teknologi, industri och tjänster, hälsovård och konsument. Axcel har en bred bas av både nordiska och internationella investerare och har rest sex fonder med totala kapitalåtaganden om    3 miljarder euro. Dessa fonder har gjort 70 plattformsinvesteringar, fler än 300 tilläggsförvärv och 49 avyttringar. Axcel äger för närvarande 21 bolag och är i färd med att resa sin sjunde fond.
För mer information, besök www.axcel.dk

Pressmeddelande PDF