XPartners Samhällsbyggnad AB förvärvar finska byggkonsultföretaget HTJ

2024-06-07

Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) utökar koncernen med ett nytt bolag Rakennuttajatoimisto HTJ Holding OY (”HTJ”) den 7 juni 2024, och tar med det steget in på den finländska marknaden. Med detta förvärv kommer XPartners utökas till att bli fler än 800 anställda och kommer att omsätta ca 1,3 mdkr. Affären förstärker XPartners koncern både kompetens- och resursmässigt, och tjänsteutbudet breddas inom Norden.  

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med den största ägaren som är det nordiska private equity-bolaget Axcel, och de fortsätter det löpande operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke. Genom vår domänkunskap, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang ska vi vara med och göra Norden ledande inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur. 

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef, berättar: ”Vi är mycket glada att välkomna HTJ till XPartners-familjen. Jag känner stor stolthet över den samverkansplattform vi snabbt har byggt upp, och över alla talangfulla entreprenörer som har anslutit sig till oss. Att XPartners expanderar till Finland med förvärvet av HTJ, ett kompetent bolag med tjänster inom huvudsakligen projektledning, är helt i linje med vår långsiktiga strategi att bli en betydande konsultaktör i hela Norden. Förvärvet av HTJ är en god plattform för fortsatt tillväxt på den finländska marknaden. Tillsammans kan vi accelerera och utveckla lösningar som både kunder, bransch och samhälle behöver, samtidigt som vi bidrar till en långsiktig utveckling för våra medarbetare”

Janne Ketola, VD HTJ, berättar, ”Den här sammanslagningen är ett steg mot en långsiktig vision att stärka HTJ;s position på marknaden och även skapa nya möjligheter för tillväxt och innovation. Det är med stor glädje och entusiasm vi ser fram emot att bli en del av XPartners-koncernen, och att få arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Genom att bli en del av XPartners-koncern förstärker vi vår möjlighet till både organisk och förvärvsdriven expansion i Finland. Vi kommer att fortsätta fokusera på att leverera enastående resultat till våra kunder och ser fram emot att tillsammans med våra medarbetare och partners utforska nya möjligheter och skapa en ännu starkare och mer framgångsrik organisation.”

För information vänligen kontakta:

·       Olle Bertfelt, Koncernchef XPartners, tel. +46 70 645 50 50
·       Janne Ketola, VD HTJ OY, tel. +358 40 7664 110

Om HTJ OY Finland

HTJ är ett av de ledande byggkonsultföretagen i Finland och erbjuder sina kunder ett brett utbud av experttjänster inom byggledning, energi- och miljörådgivning samt projektledning. Företaget har över 200 anställda med expertis inom flera områden, bl a byggnad, infrastruktur, och industri, och omsätter idag ca 26 milj euro. Bolaget är ett av de största självständiga inom byggkonsultation i Finland, och är etablerat över hela landet med lokala kontor från norr till söder, med huvudkontoret i Vanda utanför Helsingfors. 

www.htj.fi

Om XPartners

XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och omfattar sen tidigare 17 bolag med
närvaro i stora delar av Sverige. Gruppen generar idag cirka 950 miljoner kronor i omsättning och har cirka 600 anställda. I April 2023 tillträdde investeringsfonden Axcel som ny kapitalstark huvudägare i XPartners för att stötta XPartners till att driva tillväxt, inklusive genom att addera ytterligare teknikkonsultföretag till XPartners. Utöver Axcel ägs XPartners framför allt av tidigare delägare till de respektive bolagen som utgör XPartners.  

www.XPartners.se

Om Axcel

Axcel grundades år 1994 och är ett nordiskt private equity-bolag som fokuserar på medelstora företag inom fyra sektorer: teknologi, industri och tjänster, hälsovård och konsument. Axcel har en bred bas av både nordiska och internationella investerare och har rest sex fonder med totala kapitalåtaganden om    4 miljarder euro. Dessa fonder har gjort 71 plattformsinvesteringar, fler än 300 tilläggsförvärv och 50 avyttringar. Axcel äger för närvarande 21 bolag.
För mer information, besök www.axcel.dk

Pressmeddelande PDF