Sonny Mirborn ny Group CEO för XPartners Samhällsbyggnad AB

2024-06-11

Sonny Mirborn har utsetts till ny Group CEO för XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”). Sonny har tidigare haft flera ledande positioner inom bolag med stark tillväxt och har god erfarenhet av att leda och genomföra en kraftig och lönsam expansion, ofta förvärvsdriven. Han kommer närmast från en roll som Group CEO för noterade Alcadon Group AB, och har tidigare haft ledande befattningar inom serieförvärvaren Addtech, samt bolag som CTM Lyng och Rutab.

-”Jag ser med stor tillförsikt fram emot detta uppdrag och är hedrad över förtroendet jag fått, att få bidra till XPartners fortsatta framgång”, säger Sonny Mirborn.

Sonny Mirborn tillträder som CEO för XPartners i oktober 2024. Med hans erfarenhet som koncernchef i flera bolag med tydlig förvärvsagenda och i kraftig tillväxt, i både noterad och onoterad miljö, vet han vad som krävs för att skapa förutsättningar för XPartners att växa i en snabb förvärvstakt och expandera enligt en tydlig plan i en decentraliserad miljö.

– ”Den bakgrund som Sonny har visar på ett högt driv och starkt affärsfokus och erfarenhet av att leda bolag igenom en expansiv resa. Vi ser fram emot hans insats för att säkra XPartners utveckling mot den målbild och vision som vi har för hela bolaget”, säger Mats Paulsson, Styrelseordförande för XPartners, och fortsätter:  ”Jag vill också tacka nuvarande koncernchef Olle Bertfelt som är kvar tills Sonny tillträder, för hans utmärkta insats med att lagt grunden till ett solitt XPartners.”

Nuvarande Group CEO Olle Bertfelt kommer att fortsätta vara delaktig i XPartners framtida utveckling genom att kliva in i rollen som ordinarie styrelsemedlem.
– ”Jag känner mig positiv och trygg med att Sonny kliver in som ny koncernchef, och har fullt förtroende för att han kommer ta XPartners vidare enligt planen för expansion och att utveckla vår decentraliserade affärsmodell. ” säger Bertfelt.

Under sin karriär har Sonny varit med och byggt upp och utvecklat verksamheter i Europa och har genomfört många förvärv, integrationer och försäljningsprocesser.
– ”Koncernens utveckling är imponerande, och det ska bli mycket intressant att arbeta nära entreprenörer och ledning för att utveckla XPartners ytterligare”, säger Sonny. ”Med ödmjukhet noterar jag att en solid grund har lagts genom en väl fungerande decentraliserad organisation, byggd utav några av de starkaste bolagen i branschen, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.”

Om XPartners

XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och omfattar för närvarande 19 bolag med närvaro i stora delar av Sverige och i Finland. Gruppen generar idag cirka 1,3 miljarder kronor i omsättning och har cirka 800 anställda. I april 2023 tillträdde investeringsfonden Axcel som ny kapitalstark huvudägare i XPartners för att stötta XPartners till att driva tillväxt, inklusive genom att addera ytterligare teknikkonsultföretag till XPartners. Utöver Axcel ägs XPartners framför allt av tidigare delägare till de respektive bolagen som utgör XPartners. 

www.xpartners.se

Om Axcel

Axcel grundades år 1994 och är ett nordiskt private equity-bolag som fokuserar på medelstora företag inom fyra sektorer: teknologi, industri och tjänster, hälsovård och konsument. Axcel har en bred bas av både nordiska och internationella investerare och har rest sju fonder med totala kapitalåtaganden om    4 miljarder euro. Dessa fonder har gjort 71 plattformsinvesteringar, fler än 300 tilläggsförvärv och 50 avyttringar. Axcel äger för närvarande 21 bolag.
För mer information, besök www.axcel.dk

Pressmeddelande PDF